ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကို UNFC တိုက္တြန္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ UNA ကို ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာက တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

UNFC က ႀကီးမွဴး၍ ထိုင္း ႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္၌ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ေလးရက္ ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ Stakeholder Consultation အလုပ္႐ံုေဆြး ေႏြးပြဲ အပိတ္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ တြင္ ႏိုင္ဟံသာက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါအ လုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တိုင္းရင္းသား ပါတီ ၁၅ ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (UNA) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ နည္းလမ္းထက္ ႏိုင္ငံေရး စားပြဲဝိုင္းေပၚ၌ ေျဖရွင္းသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္း လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရန္ ဦးတည္ေနသည့္ ကာလမ်ိဳးတြင္ လူထုၾကားရပ္တည္ ေနသည့္ UNA ၏ အခန္းက႑သည္ မ်ားစြာအေရးႀကီးလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ဟံသာကေျပာသည္။ UNFC ႏွင့္ UNA သည္ မဟာ မိတ္ ဆက္ဆံေရးရွိသကဲ့သို႔ ဖက္ဒ ရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ေရး၌လည္း တူညီသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

‘‘ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ လူထုနဲ႔ နီးကပ္ထိေတြ႕ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြထက္ေတာ့ အမ်ားႀကီးကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားရွိပါတယ္။ UNA ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈက ေတာ္ေတာ့္ကို ထိေရာက္မယ့္ ကာလမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ UNA ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ၿပီးေတာ့ ဒီအေျပာင္းအလဲမွာ ပါဝင္လႈပ္ရွားအားျဖည့္ေပးႏိုင္ဖို႔ ပန္ၾကားလိုက္ ပါတယ္’’ ဟု ႏုိင္ဟံသာက ဆိုသည္။

ျပႆနာမ်ားကို စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ မရျခင္းကိုအာဏာ ရထားသူမ်ားကလည္း သိရွိေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ‘‘ဒါေပမဲ့ အဲဒီလိုႀကိဳးပမ္းေန တဲ့ ကာလမွာေျပာမယ္ဆိုရင္ တခ်ိဳ႕အင္အားစု၊ အဓိကက တပ္မေတာ္အင္အားစုေတြကေတာ့ သူ တို႔အေပၚစီးရဖို႔၊ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ပံုစံျဖစ္ဖို႔ တစ္ဖက္က စစ္ေရးနည္းနဲ႔ ဖိအားေပးေနတယ္’’ ဟု ႏိုင္ဟံသာက ၎၏အျမင္ကို ေျပာ သည္။

တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား အၾကားတြင္လည္း ညီၫြတ္ေရးအားနည္းေနေၾကာင္း ႏိုင္ဟံသာက ေထာက္ျပ သည္။ ယင္းအေျခအေနက တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆံုး႐ႈံး ေစသည္ဟု ၎ကဆို သည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ နားလည္မႈကို အေကာင္းဆံုးတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုး ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာအခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ UNFC က ဒါကို ေဇာင္းေပးၿပီး ႀကိဳးပမ္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးကိုလည္း ဆက္စပ္ေပးလို႔ရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကိုလည္းအႀကံဉာဏ္ေပးစရာရွိရင္လည္း ေပးပါ’’ ဟု UNFC ဥကၠ႒ က ေျပာသည္။

UNFC က ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ Stakeholder Consultation အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲသိို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ လူမႈအဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးဆိုင္ရာကိစၥ၊ ကာကြယ္ ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးကိစၥ၊ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒကိစၥ၊ တရားေရးမ႑ိဳင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥ တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

UNFC အဖြဲ႕ဝင္ပါတီ ၁၅ ခုသည္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ALD)၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ (MNP)၊ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ZCD)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ (KNCD)၊ ကယန္းအမ်ိဳးသား ပါတီ (KNP)၊ ရွမ္းျပည္ကိုးကန္႔ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SSKDP)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ (KNP)၊ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ (APP)၊ ၿမိဳအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ (MNDP)၊ ဓႏုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီ (DNDP)၊ ခူမီ (ခမီး)အမ်ိဳးသားပါတီ (KNP)၊ ခ်င္းဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CLD)၊ ခ်င္း တိုးတက္ေရးပါတီ (CPP)၊ ရွမ္းနီ (တိုင္းလိုင္) ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရးပါတီ SNSP) တို႔ျဖစ္သည္။