တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္နယ္ေျမကြင္းဆင္း

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္းသည္ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီ တြင္ ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ုံးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ပါတီဝင္ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီးပါတီ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင္လင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ အရန္ပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အား ၈ဝ တက္ေရာက္      ေၾကာင္းသိရသည္။

ေဌးလႈိင္(ကြမ္းျခံကုန္း)