ေရႊျပည္ေတာ္သို့ဆံုမွတ္ ပရဟိတအသင္းမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန့္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအား ဆက္လက္ကူညီပံ႕ပုိး

 

ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ဆံုမွတ္ ပရ ဟိတအသင္းမွဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ပိုင္မင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏လုိအပ္လ်က္ ရွိသည္မ်ားကို ယခင္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကူညီပံ့ပိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ကူညီ ပံ့ပိုးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ သို႔သြားေရာက္ကာ ကူညီပံ့ပိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္လုပ္     ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါပရဟိတအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စစ္ေတြခ႐ုိင္ပါတီမွ ဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္မွဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ကာ ယခုလ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္က စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေပၚ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား ယာယီတည္းခိုရာေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ကူညီပံ့ပိုးမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ ဆုေတာင္းျပည့္ေက်ာင္းတိုက္မွ အိမ္ေထာင္စု ၃၄ စု၊ လူဦးေရ ၁၁ဝ အတြက္ ဆန္ငါးအိတ္၊ ဖိနပ္အရန္ ၁ဝဝ ႏွင့္ ကေလး ငယ္မ်ားအတြက္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမုန္႔မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ ဗုေဒၶါေမာ္ေက်ာင္းတိုက္မွ အိမ္ေထာင္စု ၇ဝ ၊ လူဦးေရ ၁၉၈ ဦးအတြက္ ဆန္ငါးအိတ္၊ ျခင္ေထာင္ ၃၇ လံုး၊ ဖိနပ္အရန္ ၂ဝဝ အားလည္းေကာင္း ကူညီေထာက္ပံ့ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

”ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဆိုတာက မိမိတို႔ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ဘာစခန္းေတြရွိတယ္။ အင္အားက ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။ ဘာေတြလို အပ္ခ်က္ရွိတယ္ဆိုတာကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ သူတို႔ပါတီအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕အေပၚမွာ ပါဝင္ကူညီအား ျဖည့္တဲ့အဆင့္ပါ။ အရင္တစ္ခါ လာတုန္းကလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ နည္းလမ္းေတြေပးၿပီး ပါဝင္အားျဖည့္ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ အခုတစ္ခါမွာလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနနဲ႔ ပါဝင္ကူညီတာ ပါ”ဟု ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ဆံုမွတ္ ပရဟိတအသင္းမွ ဗဟိုအတြင္းေရမွဴး ဦးေအာင္ပိုင္မင္းက ေျပာသည္။
ယင္းေနာက္ အဆိုပါ ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ေဘာလံုးကြင္းရပ္ ကြက္ ဓညဝတီအားကစားကြင္းသို႔သြားေရာက္ၿပီး ယာယီတည္းခိုေန ထိုင္လ်က္ရွိၾကေသာ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးအိမ္ေထာင္စု ၁၇ဝ၊ လူဦးေရ ၇၃၅ ဦးအတြက္ ဆန္အိတ္ ၃ဝ၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဖိနပ္ အရန္ ၂ဝ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စားဖြယ္ရာမုန္႔မ်ားေဝငွေပးခဲ့ၿပီး ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားအား ႏို႔ခ်ဳိတိုက္ေကြၽးႏိုင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြ မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ ေအာင္ေျမကုန္းေက်ာင္း တိုက္မွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားအိမ္ေထာင္စု ၃၅ စု၊ လူဦးေရ ၉၉ ဦးအတြက္ ဆန္ငါးအိတ္၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဖိနပ္အရန္ ၂၉ ရန္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား စားဖြယ္ရာမုန္႔မ်ား ေဝငွေပးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ၄င္းအဖြဲ႕သည္ ဒကၡိဏရာမေက်ာင္းတိုက္၌ ယာယီ တည္းခိုေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေသာ အိမ္ေထာင္စု ၄၃ စု၊ လူဦးေရ ၁၂၈ဦး အတြက္ ဆန္ငါးအိတ္၊ ဖိနပ္အရန္ ၁ဝဝႏွင့္ မုန္႔မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ စိတၱသုခေက်ာင္းတိုက္မွ အိမ္ေထာင္စု ၃၈ စု၊ လူဦးေရ ၁၂ဝ အတြက္ ဆန္ငါးအိတ္ႏွင့္ ဖိနပ္အရန္ ၈ဝ အားလည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းတက္ လမ္းရပ္ကြက္ မရာမာႀကီးေက်ာင္းသစ္မွ မရာမာႀကီး၊ ဒိုင္းနက္၊ သက္ လူမ်ဳိးမ်ား အိမ္ေထာင္စု ၉၇ စု၊ လူဦးေရ ၃၃၈ ဦးအတြက္ ဆန္ ၁၅ အိတ္၊ ဖိနပ္အရန္ ၂ဝဝ၊ လူႀကီးလူငယ္မ်ားဝတ္ဆင္ရန္အတြက္ အဝတ္ အထည္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မုန္႔မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေရႊေစတီေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၅၃ ဦးအတြက္ ဆန္ငါးအိတ္၊ ဖိနပ္အရန္ ၅၃ ရန္အားလည္းေကာင္း၊ ဆတ္႐ုိးက်ရပ္ကြက္ ရွိ ေအာင္ဓမၼကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းတိုက္၌ အိမ္ေထာင္စု ၁၈စု၊ လူဦးေရ ၅၁ ဦးအတြက္ ဆန္သံုးအိတ္၊ ဖိနပ္အရန္ ၅၁ ရန္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝဝ အားလည္းေကာင္း ကူညီပံ့ပိုးေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္းသိ ရသည္။

”ေရႊျပည္ေတာ္ဆံုမွတ္အဖြဲ႕က ရခိုင္ျပည္နယ္က ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္း ေရွာင္သူေတြဆီကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ ပထမတစ္ႀကိမ္ေရာက္လာတုန္း က ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔တုိင္ပင္ၿပီးမွ ဘယ္လိုမ်ဳိးအစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ကူညီလုပ္ ေဆာင္သြားမလဲဆိုတာေတြကို ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီ အေနနဲ႔လည္း သူတို႔ရဲ႕ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြမွာ လိုအပ္သလို ကူညီအား ျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း သူတို႔ရဲ႕ ကူညီပံ့ပိုး မႈမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက တတ္ႏိုင္တဲ့လုပ္အားဒါန ျပဳလုပ္ေပးတာပါ” ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေဝက ေျပာသည္။

ေနခ်ဳိေသြး