ေမာင္ေတာခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားမွ ေသဆံုးသြားေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ နာေရးကိစၥရပ္မ်ားအား သြားေရာက္ကူညီခဲ့ၾက

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၇း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းလွစိန္(ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)ဦးေဆာင္၍ ခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာ-ရဲေဘာ္က် ေက်းရြာသို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္သြားေရာက္ၿပီး ဗွြ်ဗ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေသာ ဟိႏၵဴ လူမ်ိဳးတို႔၏ ေသဆံုးသူအေလာင္း(၄၅)ေလာင္းအတြက္ ပဏာမအလွဴေငြ(၃)သိန္းက်ပ္လွဴဒါန္း ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး သစ္တံုးနားခြဆံု     ေက်းရြာအုပ္စု ေလးၿမိဳ႕ေကဒီေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု(၃၆)စု၊ ေၾကာင္နေဖေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု(၉)စု၊ ခရုေခ်ာင္းေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု(၅)စုတို႔အား အိမ္ေထာင္စု (၁)စုလွ်င္(၁၀၀၀၀ိ/-)    က်ပ္ႏႈန္း ျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု(၅၀)စုအတြက္ အလွဴေငြ(၅၀၀၀၀၀ိ/-)က်ပ္ႏွင့္ ေက်းရြာ ဆရာေတာ္(၁)ပါးအား အလွဴေငြ(၁၀၀၀၀ိ/-)က်ပ္အား ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၾက သည္။

ဆက္လက္၍ ေအာင္သေျပေက်းရြာအုပ္စု ရန္ခါေစတီေက်းရြာ၌ အၾကမ္း ဖက္မွဳေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳး က်ား(၁)၊ မ(၄)ဦးတို႔၏ အိမ္ေထာင္စု(၂) စုအား အိမ္ေထာင္စု(၁)စုလွ်င္ ပံ့ပိုးေငြ(၅၀၀၀၀ိ/-) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေငြ(၁၀၀၀၀၀ိ/-)က်ပ္အားလည္းေကာင္း၊ ၄င္းေက်းရြာမွ ဒါဏ္ရာရရွိသူ က်ား(၂)၊ မ(၁)ဦး အား တစ္ဦးလွ်င္(၂၀၀၀၀ိ/-)က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း(၆၀၀၀၀ိ/-) က်ပ္ အားလည္းေကာင္း၊ ဒံုးညိဳရြာမွ ကေလးတစ္ဦးအား မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသႏိုင္ေရးအတြက္ အလွဴေငြ(၂၀၀၀၀ိ/-)က်ပ္ႏွင့္ ေ၀လာေတာင္ေက်းရြာမွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ဦးတင္လွ(၂၆)ႏွစ္အတြက္ အလွဴေငြ(၃၀၀၀၀ိ/-) က်ပ္အားလည္းေကာင္း အသီးသီးေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ ၾကသည္။

Crd;