ၿမိဳ႕နယ္ ၇၉ ခုတြင္ MPT LTE+ ကြန္ရက္ရရွိဟုဆို

MPT ရဲ႕ LTE+ ကို ၿမိဳ႕နယ္ ၇၉ ခုမွာ ရရွိအသံုးျပဳေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၿမိဳ႕ႀကီး ၂၉ ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

Download အျမန္ႏႈန္း 75Mbps မွ 150Mbp အထိ ရရွိႏိုင္တဲ့လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ 1.8 GHz ကို အသံုးျပဳထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ MPT အေနနဲ႔ အျမင့္မားဆံုး ျမန္ႏႈန္းပမာဏအျဖစ္ (11.45) ရရွိတယ္လို႔ဆိုၿပီး Ookla အဖြဲ႔အစည္းက ခ်ီးျမွင္တဲ့ အျမန္ဆံုးမိုဘိုင္း ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈဆုကို ရရွိခဲ့တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါက LTE နည္းပညာအထိ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြအတြက္ Download နဲ႔ Upload အျမန္ႏႈန္းမ်ားကိုု စုေပါင္းၿပီး မွ်ေျခရယူထားတဲ့ ပမာဏျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွ ဇြန္လအတြင္း အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္း စမ္းသပ္ထားတဲ့ စစ္ေဆးခ်က္ သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း