ေရတာရွည္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ႏႈတ္မူစြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲက်င္းပ

ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ႏႈတ္မွဳစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲကို (26-9-2017) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရာ က်ပန္းျပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုကို ဦးမင္းမင္းမွ လည္းေကာင္း၊ဒုတိယဆုကို ဦးသန္းႏိုင္ဦး မွလည္းေကာင္း၊ တတိယကို ဦးေက်ာ္မင္းႏိုင္တို႔မွ ရ႐ွိသြားၾကသည္။

ဆက္လက္ျပီး အဆိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုကို ဦးဆန္းဝင္း မွလည္းေကာင္း ၊ ဒုတိဆုကို ဦးေမာင္ျမင့္ မွလည္းေကာင္း၊ တတိယဆုကို ဦးခင္ေမာင္ဝင္း တို႔မွ အသီးသီး ရရွိသြားၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

Usdp Yedashe