ေဆာ္ဒီအာေရဗ်က သမိုင္းဝင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကားေမာင္းခြင့္ ျပဳ

ရီယတ္ဒ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၇

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးအား ကားေမာင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းကာ လာမည့္ႏွစ္ ဇြန္လမွစၿပီး ခြင့္ျပဳသြားရန္ ေဆာ္ဒီဘုရင္ ဆာလမန္က စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ အမိန္႔ထုတ္လုိက္သည္။

ေရွးရိုးအလြန္စြဲေသာ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမာၻတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကားေမာင္းခြင့္ ပိတ္ထားသည့္ ေနာက္ဆုံး ႏုိင္ငံျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းသည္ သမိုင္းတြင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္လည္းပဲ ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေကြ႔ ဘုရင့္ႏုိင္ငံ ေဆာ္ဒီတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အမွတ္သေကၤတအျဖစ္ ကားေမာင္းခြင့္ ေရရွည္ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ကမာၻက ရႈျမင္ထားၾကကာ အမ်ိဳးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ယင္းပိတ္ပင္ ထားမႈကို ကာလၾကာ ဖီဆန္အံ့တုံေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘာသာေရး ေရွးရိုးစြဲမ်ား၏ အမ်က္ေဒါသႏွင့္ ႀကံဳရႏုိင္ေသာ ဘုရင္ ဆာလမန္၏ ယခုဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံအား ေရနံအေပၚ မွီခိုရမႈမွ ရုန္းထြက္သည့္ ေခတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး စံအေပၚ ကမာၻ႔အလယ္ ဂုဏ္သတင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဘုရင္ ဆာလမန္ဘင္အက္ဒ္ဒူလာဇီအယ္ေဆာ့က ႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကားေမာင္းခြင့္ လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးတဲ့ အမိန္႔ဒီဂရီကို ထုတ္ျပန္ပါတယ္။”ဟု ႏုိင္ငံပိုင္ ရုပ္သံက ထုတ္လႊင့္သည္။ “အဆိုပါ အမိန္႔သည္ ၂၀၁၈ ဇြန္လမွစၿပီး အသက္ဝင္မည္။”ဟု ယင္းထုတ္လႊင့္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သစ္ ေလွ်ာက္ထားလာမႈမ်ားအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္ရုံးမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ေဆာင္သြားမည္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္လႊင့္ခ်က္ တြင္ ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပသည္။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ကာလအတန္ၾကာအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကားေမာင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ခ်က္ကို ဖီဆန္အာခံသည့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ားအျပား ကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

-Ref; AFP