၂၀၃၄ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ပူးေပါင္း က်င္းပမည္

 အဆိုပါ အတည္ျပဳခ်က္ကိုေတာ့ စေနေန႔က က်င္းပခဲဲ့တဲ့ ၁၂ ႀကမ္ေျမာက္ အာဆီယံေကာင္စီ အစည္းအေ၀းမွာ အတည္ျပဳခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၃၄ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲကို အာဆီယံေဒသတြင္းမွာ ပထမဆုံး အႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ Gelora Bung Karno Stadium  ၊   ထိုင္းႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ရာဇမဂၤလာ ေဘာလုံးကြင္းႀကီး

အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔က ပူးတြဲအိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ အတည္ျပဳခ်က္ကိုေတာ့ စေနေန႔က က်င္းပခဲဲ့တဲ့ ၁၂ ႀကမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းမွာ အတည္ျပဳခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

“ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔သူတို႔အစိုးရရဲ့ အေထာက္အပံ့ေကာင္းကို ရရွိထားၿပီးျဖစ္သလို အာဆီယံ ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း ေထာက္ပ့ံေပးသြားမွာပါ” အာဆီယံေဘာလုံး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဒါတို ဆရီ အဇူဒင္အာမတ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပခြင့္ကိုမူ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပဲ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အာရွတိုက္အေနနဲ႔ ၂၀၀၂ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔က ပူးတြဲအိမ္ရွင္အျဖစ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်ငး္ပျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသလို လာမယ့္ ၂၀၂၂ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲကိုလည္း ကာတာႏိုင္ငံက ဒုတိယေျမာက္ အျဖစ္ က်င္းပသြားမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ လာမယ့္ ၂၀၃၄ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ အာရွတိုက္ရဲ့ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္လက္ခံက်င္းပတဲ့ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲျဖစ္လာမွာ ျဖစ္သလို အာဆီယံ ေဒသတြင္း အတြက္ေတာ့ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲလက္ခံက်င္းပမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

(Duwun)