ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ဆက္တုိက္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Social Democrats ပါတီအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ လက္ယာစြန္း Alternative for Germany ပါတီအတြက္ သိသိသာသာ တိုးတက္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အိန္ဂ်လာမာကယ္ကသာ ေလးႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆက္လက္ အေရြးခံရသည္။

ႏုိင္ငံ၏ ခရုိင္္ ၂၉၉ ခရိုင္က ၂၈၅ ခရိုင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မာကယ္၏ Christian Democratic Union ႏွင့္ ညီအစ္မပါတီ Bavarian Social Christian Union ပါတီတို႔က မဲရလဒ္ ၃၃ ဒႆမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း အႏုိင္ရကာ ၂၀၁၃ ေရြးေကာက္ပြဲကထက္ ရလဒ္ ရွစ္မွတ္ေလ်ာ့နည္းကာ ၁၉၄၉ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ဒုတိယေျမာက္ အဆိုးဆုံးရလဒ္ေတာ့ ျဖစ္ေနသည္။ Martin Schulz ဦးေဆာင္ေသာ Social Democratic Party က ၂၀၁၃ ကထက္ ငါးမွတ္ေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့ကာ ၂၀ ဒႆမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ပါတီသမိုင္းတြင္ အဆိုးဆုံး မဲရလဒ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရွ႕ထြက္ေအာင္ျမင္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာခဲ့သည့္ ပါတီမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဂ်ာမနီ Bundestag လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္တစ္ေနရာ ရရွိရန္ အနည္းဆုံး မဲရလဒ္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းပင္ ျပည့္မီမႈ မရခဲ့ေသာ Alternative for Germany (Afd) ပါတီက ၁၂ ဒႆမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း မဲအႏိုင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး တင္းၾကပ္ရန္ လိုလားေသာ Afd ပါတီ၏ ယခုကဲ့သို႔ အႏုိင္ရလာျခင္းသည္ စစ္ပြဲဲျဖစ္ရာ ဆီးရီးယားႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတို႔မွ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ   ႏုိင္ငံခိုလႈံသူ ၁ ဒႆမ ၃ သန္းေက်ာ္ကို ျငင္းပယ္သည့္ ျပည္သူဦးေရ တိုးမ်ားလာျခင္းကို ျပသေနသည္။

သေဘာထားတင္းမာေသာ Afd ပါတီ ယခုကဲ့သုိ႔ မဲအေရအတြက္ ပိုမိုရရွိလာျခင္းသည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးလည္း ျဖစ္သည္။ ၁၂ ႏွစ္ၾကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသူ မာကယ္က ၄င္းအား ေထာက္ခံသူမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထိုျပင္ Afd ကို ေထာက္ခံမဲေပးၾကသူ ျပည္သူမ်ား၏ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံခိုလႈံဝင္ေရာက္ သူမ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈ၊ ေၾကာင့္ၾကမႈႏွင့္ ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္း ၄င္းအေနျဖင့္ နားေထာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မာကယ္က ေျပာခဲ့သည္။

AFP/EFE_EPA