ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စာ လွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တလ်န္သင္တန္းေက်ာင္းမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ား ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး

 

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPC) ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးေရာက္႐ွိေနေသာ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီဗဟုိ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စာလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီခ်ိန္တြင္ တလ်န္တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ သင္တန္းေက်ာင္းခန္းမ၌ တြဲဖက္ပါေမာကၡ Mrs.Zhu Qianမွ ပါတီႏွင့္ အစုိးရသန္႔႐ွင္းေရး၊ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အေၾကာင္းအား ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ကုိယ္စာလွယ္အဖြဲ႕မွ သိ႐ွိ လုိတာမ်ားအား သင္တန္းေက်ာင္း တြဲဖက္ပါေမာကၡမွ ျပန္႐ွင္းေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။

ယင္းေနာက္ မြန္းလြဲ (၀၂း၀၀) နာရီခ်ိန္တြင္ တလ်န္ျပည္နယ္ခြဲ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဌာနမွဴး၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡမ်ား၊ ကထိကမ်ားႏွင့္ ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စာလွယ္ (၂၁) ဦးမွ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(CPC)ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီ (USDP) အေၾကာင္း အရာ တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကၿပီး ညေန (၀၄း၀၀) နာရီ ခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္စြာ      ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

#naylinnhtun