ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စာလွယ္အဖြဲ႕ တလ်န္ေလဆိပ္ ပါတီဝင္မ်ား၏ စံျပအိမ္ရာသြား သြားေရာက္ေလ့လာ

 

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(CPC)ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ တလ်န္ျမဳိ႕သုိ႔ ေရာက္႐ွိေနေသာ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့ခ်စ္    ၾကည္ေရး ကုိယ္စာလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီခ်ိန္တြင္ တလ်န္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသင္တန္းေက်ာင္းခန္းမ၌ သင္တန္းေက်ာင္း ဒုတိယပါေမာကၡ Mr.Liu Yanbo မွ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္အေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းတင္ျပရာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ကုိယ္စာလွယ္အဖြဲ႕မွ သိ႐ွိလုိတာမ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ ဒုတိယပါေမာကၡမွ ျပန္လည္ ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မြန္းတည့္(၁၂း၀၀)နာရီခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္မြန္းလြဲ(၀၂း၀၀)နာရီတြင္ တလ်န္ေလဆိပ္ ပါတီဝင္မ်ား၏ စံျပအိမ္ရာသုိ႔ သြားေရာက္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈကာ ေလဆိပ္အိမ္ရာမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားမွ လုိက္လံ႐ွင္းလင္းျပသခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကုိယ္စာလွယ္အဖြဲ႕မွ သိ႐ွိလုိတာမ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ ေလဆိပ္တာဝန္႐ွိသူ မ်ားမွ ျပန္လည္႐ွင္းလင္းၿပီး ညေန(၀၅း၀၀)နာရီခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေျမာက္ကာ ေလဆိပ္မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စာလွယ္အဖြဲ႕မ်ား မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ ႐ုိက္ကူးခဲ့ၾက သည္။

#naylinnhtun