ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စာ လွယ္အဖြဲ႕ လင္ဟုိင္ရပ္ကြက္သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လား

 

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPC) ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ ေလ်ာင္းနင္ျမဳိ႕ တလ်န္ျမဳိ႕ေရာက္႐ွိေနေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့ခ်စ္     ၾကည္ေရးကုိယ္စာလွယ္(၂၁) ဦးသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔က ေဒသစံေတာ္ ခ်ိန္ (၀၉း၀၀) နာရီခ်ိန္တြင္ တလ်န္ၿမဳိ႕ လင္ဟုိင္ရပ္ကြက္သုိ႔ သြားေရာက္ ကာ တ႐ုတ္ကြန္ျ မဴနစ္ပါတီရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ၾကည္႐ႈေလ့လာ ျခင္း၊ သိ႐ွိလုိသည့္အခ်က္မ်ားအား ရပ္ကြက္ပါတီမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားအား ေမးျမန္ေဆြးေႏြးၿပီး မြန္းတည့္(၁၂း၀၀) နာရီခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ
ၿပီးေျမာက္ကာ ကုိယ္စာလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ရပ္ကြက္မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ အမွတ္တရဓါတ္ပုံ ႐ုိက္ကူးခဲ့သည္။

ဆက္လက္ျပီး တလ်န္တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသင္တန္းေက်ာင္းခန္းမ၌ မြန္းလြဲ(၀၂း၀၀)နာရီခ်ိန္တြင္ ဌာနမွဴး Mrs.Gao Liliမွ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး Mr. ႐ွီက်င့္ဖ်င္၏ ပါတီတည္ေဆာက္ေရး ဆုိင္ရာ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားအား ႐ွင္းလင္းခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည့္ ကုိယ္စာလွယ္အဖြဲ႕မွ သိ႐ွိလုိတာမ်ားအား ေမးျမန္ေဆြးေႏြးရာ သင္တန္းေက်ာင္းဌာနမွဴးမွ ျပန္လည္႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာ ညေန
(၀၅း၀၀) နာရီခ်ိန္တြင္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

#naylinnhtun