ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂)သင္ခန္းစာပုိ႔ခ်

 

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ေနျပည္ေတာ္ သင္တန္းေက်ာင္းခန္းမတြင္ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂)သင္တန္းအား ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီခြဲက ဆက္လက္ ပုိ႔ခ်လ်က္ရွိရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးသက္ႏုိင္ဝင္းက ‘စြမ္းရည္ျပည့္ဝၿပီး အင္အားေတာင့္ တင္းေသာပါတီျဖစ္ေရးႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရး’ သင္ခန္းစာကုိလည္းေကာင္း၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ရီက ‘၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ေရးဥပေဒ’ကိုလည္းေကာင္း ႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးလွသိန္းက ‘ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း သမုိင္းႏွင့္ ပါတီသမုိင္း’ကုိလည္းေကာင္း အသီးသီးပုိ႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲဝင္း(ေနျပည္ေတာ္)