ဒူတာေတးအား ဆန္႔က်င္သူႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ား လမ္းမ်ားေပၚ တန္ျပန္ဆႏၵျပ

မနီလာ၊ စက္တင္ဘာ ၂၂

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတး၏ အေသအေၾကမ်ားျပားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး စစ္ပြဲႏွင့္ မာရွယ္ေလာ ျပဌာန္းမည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံအႏွံ႔   ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ လမ္းမ်ားေပၚ တန္ျပန္ဆႏၵျပၾကသည္။

မနီလာၿမိဳ႕အႏွံ႔ ဒူတာေတးအား ဆန္႔က်င္သည့္ လူစုရုံးဆႏၵျပမႈမ်ား မ်ားစြာျဖစ္ပြားရာတြင္ အင္အား ၈၀၀၀ အနည္းဆုံးရွိၿပီး ရဲက ထိန္းသိမ္းေနရသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားက အာဏာရွင္ေဟာင္း မားကို႔စ္က မာရွယ္ေလာ ျပဌာန္း အုပ္ခ်ဳပ္သြားသည့္ ၄၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္တြင္ ဒူတာေတးကလည္း အလားတူ အာဏာရွင္ဆန္ေနသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္က သုသာန္တစျပင္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ လူေတြ ေနတုိင္း အသတ္ခံေနရတယ္။ အေလာင္းေတြကို ေန႔စဥ္ ျမဳပ္ႏွံေနရတယ္။”ဟု ဒူတာေတးဆန္႔က်င္ေသာ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ပီဒရိုဂြန္ဇာလီက ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပာသည္။

သို႔ေသာ ဒူတာေတးကို ေထာက္ခံသူမ်ားကလည္း တန္ျပန္ဆႏၵျပရာတြင္ အင္အားမ်ားစြာ ပါၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူအမ်ားစုက ဒူတာေတးကို ၾသဇာတိကၠမႏွင့္ ျပည့္စုံသူဟု ရႈျမင္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းႏုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူထားၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒူတာေတးက မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ကုန္ကူးသူႏွင့္ သုံးစြဲသူ တစ္သိန္းေက်ာ္အထိ သုတ္သင္ၿပီး တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို အျမစ္ျဖဳတ္သြားမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္း သမၼတတာဝန္ ယူၿပီး ၁၅ လအတြင္း မူးယစ္ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ လူေပါင္း ၃၈၀၀ ေက်ာ္ကို သုတ္သင္ခဲ့ရေၾကာင္း ရဲက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

  -Ref; AFP