ခါကာဘိုရာဇီအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ေတာင္ပိုင္းတိုးခ်ဲ႕နယ္ေျမအား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္မႈအေပၚ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပူးတြဲသေဘာထားထုတ္ျပန္

 

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၂)ရက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၂)ရက္ေန႕၊ (၀၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ရမ္ပူရပ္ကြက္၊ ျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး   ပါတီရံုး၌ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ဥကၠဌ ဦးရား၀မ္ဂ်ဳံ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညႊတ္ေရးပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္၊ လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (ဒူေလးပါတီ) ကခ်င္ျပည္နယ္ဥကၠဌ ဦးလာေမတားႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုိကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ဗဟို အၾကံေပး ဦးစိုးေထြးေမာင္တို႕ပါ၀င္ေသာ ပါတီအသီးသီးကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႕၀င္မ်ားေတြ႕ဆံု၍ ”ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ေတာင္ပိုင္း တိုးခ်ဲ႕နယ္ေျမအား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းအေပၚ ” ညိွႏႈိင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းဆံုးခ်က္အရ ”ခါကာဘိုရာဇီအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ေတာင္ပိုင္း တိုးခ်ဲ႕နယ္ေျမအား ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ရည္ရြယ္ျခင္းအေပၚ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ ပူးတြဲသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္” ကို ၂၀၁၇ရက္ေန႕၊ စက္တင္ဘာလ(၂၂)ရက္ေန႕ ရက္စြဲျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။

Myo Min Tun