သမၼတၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တာဝန္ေပးထားသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္မွ အႀကံျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ ပူးတြဲဥကၠ႒ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ ဧည့္ရိပ္သာခန္းမ၌ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္း အေဝးတြင္ ဦးညီပုက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္နယ္ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနကိစၥေတြကို လက္ ေတြ႕က်က် ေလ့လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ေတြရဲ႕ အစီရင္ခံစာနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေကာ္မတီ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ’’ဟု ဦးညီပုက ေျပာၾကားသည္။

ဦးညီပုႏွင့္ ေကာ္မတီတြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး လူမႈဝန္ထမ္း၊  ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲ တမ္းအတြင္းဝန္ဦးစိုးေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ ႏွင့္ ၁၉ ရက္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တို႔သို႔ သြားေရာက္ကာ ကြင္းဆင္း ေလ့လာခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီဥကၠ႒ အျဖစ္ လူမႈ ဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးအား တာဝန္ေပးထားသည္။

ေကာ္မတီသည္ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ တို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုး မိုးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ လူမႈအသိုက္ အဝန္းမ်ားအၾကား စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ အတူတကြ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လံုၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳး လာေစေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ ရြက္ေရး အပါအဝင္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက တာဝန္ေပးအပ္ထား သည္။

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္ မရွင္ကလည္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ အုိင္ဒီပီဆိုင္ရာ၊ လံုၿခံဳေရးက႑အပါအဝင္ အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည့္ အခ်က္ ၈၈ ခ်က္ကို အႀကံျပဳထားသည္။

7day daily