ကန္ၾကီးေထာင္႔ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ လူငယ္ေတြ႔ဆုံပြဲက်င္းပျပဳလု

 

ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဴ႕႕နယ္ ထိန္ေတာႀကီးအုပ္စု မိေက်ာင္းသိုက္ေက်းရြာတြင္လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိရာအုပ္စုတြင္း လူငယ္(150)ႏွင့္ေျမာင္းျမလူငယ္(25)ပါဝင္ခဲ႕ႀကျပီး ျမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးဝင္းထြန္းကဦးေဆာင္ကာပါတီဝင္လူငယ္မ်ား တက္ႀကြစြာ ပါဝင္ဆင္ႏြဲ႕ခဲ႕ႀကေၾကာင္း သိရသည္။

USDP Ayeyarwady Region News