၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔အခမ္းအနားတြင္ ဖတ္ၾကားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ စာတမ္း

 

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီေန႔ အခမ္းအနားအား ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္းရွိ သဘင္ေဆာင္ခန္းမ၌ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲတြင္ က်င္းပခဲ့ သည္။

အဆုိပါအခမ္းအနား၌ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ စာတမ္းကုိ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးက ဖတ္ၾကားခဲ့ ပါသည္။ အဆုိပါစာတမ္းအျပည့္အစံုကုိ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ယေန႔က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပါတီအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကား ထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္အေပါင္းႏွင့္တကြ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး စိတ္၏ခ်မ္းသာ ျခင္း၊ ကုိယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံပါ ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သလုိက္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးပါ ခင္ဗ်ား။

ယေန႔ကမၻာေပၚမွာ ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးမႈ ပုိမုိရွင္သန္လာေစေရး၊ ဒီမုိက ေရစီ စိတ္ဓာတ္မ်ား အစဥ္ႏုိးၾကားေနေစေရး သာမက အနာဂတ္ကာလ မ်ားတြင္လည္း ထာဝစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ႏႈိးေဆာ္သတိေပးတဲ့အေနနဲ႔ ပါလီမန္အမတ္မ်ား သမဂၢ(Inter-Parliamentary Union-IPU) က ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔အျဖစ္ (၂ဝဝ၇) ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ရာ ယေန႔ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ေရာက္တုိင္း ႏုိင္ငံ တုိင္းမွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား မ်ား က်င္းပေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္အခန္း (၁)၊ ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား တြင္ ”စစ္မွန္ ၍စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစုံဒီမုိ ကေရစီစနစ္ထြန္းကား ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၌ တရားမွ်တျခင္း၊လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူ ေသာ ေလာကပါလ တရားမ်ား ပုိမုိထြန္းကားေရး” စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းျ ပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာတြင္ အထူးျပဳတင္ျပလုိတာ ကေတာ့ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိ ကေရစီစနစ္ဆုိသည္မွာ ေလာကပါလ တရားႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ ႏုိင္ငံေရး က်င့္စဥ္ တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး မိမိႏုိင္ငံ၏ျဖစ္  တည္မႈ သမုိင္းေၾကာင္းအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပထဝီႏုိင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိႏုိင္ငံ၏ လူမ်ဳိး ဘာသာအသြင္စ႐ုိက္ လကၡဏာတုိ႔ေပၚမူတည္ၿပီး ေရရွည္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ အဘက္ ဘက္က ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး မိမိႏုိင္ငံ ႏွင့္အသင့္ေတာ္ဆုံး ႏုိင္ငံေရးက်င့္စဥ္ တစ္ရပ္ကုိခ်မွတ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း တင္ျပလုိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ပကတိ အေျခအေနအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိေအာင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနာက္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွသည္ ပုိမုိခုိင္မာ၍ လြတ္ လပ္မွ်တသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိ ပါတယ္။
ယေန႔အခ်ိန္မွာ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ အေပၚ တုိက္႐ုိက္ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာ ဟာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒျဖစ္ပါတယ္။ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေနေတြကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ လူမႈ အေျခအေနမတူကြဲျပားမႈအေပၚမွာ အေျခ ျပဳတဲ့ အၾကမ္းဖက္ဝါဒဟာ ေနရာယူလာ တာကုိေတြ႕ျမင္ရပါမယ္။ သယံဇာတ ေပါ ႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ ပထဝီႏုိင္ငံေရးအရ အေရးပါ မႈေတြကုိပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံငယ္ေလး ေတြဟာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒရဲ႕ပစ္မွတ္အျဖစ္ ပုံေဖာ္ခံေနရ တာ အထင္အရွားျဖစ္ပါ တယ္။

လက္ရွိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနကုိၾကည့္မယ္ဆုိရင္ လည္း၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ျမန္မာ့ဒီမုိက ေရစီ ကနဦးအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈကုိေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာနဲ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖူးပြင့္စ ဒီမုိကေရစီဟာ ယခုအခ်ိန္မွာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒရဲ႕ တုိက္႐ုိက္ၿခိမ္းေျခာက္ မႈကုိ ခံေနရၿပီဆုိတာ ရခုိင္ ျပည္နယ္မွာ ယေန႔အထိျဖစ္ေပၚေနဆဲ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြက သက္ေသျပေနပါ တယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အေျခတည္တဲ့ နယ္ေျမလုပြဲ ေတြ ဆင္ႏႊဲၿပီး အစြန္းေရာက္ ဝါဒႏုိင္ငံတည္ေထာင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ျဖစ္ စဥ္ေတြဟာ ရခုိင္ေဒသမွာတြင္မကဘဲ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသအပါအဝင္ ကမၻာ့ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီကုိ ျမတ္ႏုိးသူတုိင္းဟာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒကုိ ဆန္႔က်င္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိနည္းတူ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ျခင္းက ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုအတြက္ လြတ္လပ္မွ်တမႈ ကုိကာကြယ္ႏုိင္မယ့္ စံျပဳပုံစံအျဖစ္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မယ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံႀကီးေတြအေနနဲ႔ သတိျပဳမိေစလုိပါ တယ္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနနဲ႔ အၾကမ္း ဖက္ဝါဒကုိ အစဥ္တစုိက္ဆန္႔က်င္ပါ တယ္။ ထုိနည္းတူ အၾကမ္းဖက္ဝါဒကုိ က်င့္သုံးေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံေပးေနသူေတြဟာ ဒီမုိ ကေရစီကုိ စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးေနသူေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ဒီေနရာမွာ တိတိက်က် တင္ျပလုိပါ တယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ တဲ့ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသာလွ်င္ တည္ၿငိမ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အစုိးရ တာဝန္ယူခဲ့စဥ္ကာလက အထူးအေလးေပးႀကိဳးစားခဲ့သလုိ ယခုအခ်ိန္မွာ လည္း စိတ္အားထက္သန္စြာဝုိင္း ဝန္းေဆာင္ရြက္ေပးေနပါေၾကာင္း ေျပာ ၾကားလုိပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္စဥ္ကုိ အစျပဳတည္ေဆာက္ ေပးခဲ့တဲ့ နည္းတူ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္မာတဲ့ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈကုိ အေျချပဳတဲ့ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာထပ္မံလုိအပ္မယ့္ ဥပေဒ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ မူအား ျဖင့္ သေဘာတူညီထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ပါ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ လက္ေတြ႕က် သည့္စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္မယ့္ စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရွင္သန္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ ျပည္သူ လူထု တစ္ရပ္လုံးႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေစလုိပါေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ ရင္း ယခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔ရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ ”ဒီမုိ ကေရစီရွင္သန္ဖုိ႔ ပူးေပါင္းကာကြယ္စုိ႔” (In Defense of Democracy) ကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ဝုိင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

#theuniondaily