ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂)သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

 

ျပည္ေထာင္ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပရာ အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးမွ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး “မိမိတို႔ ပါတီ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ပါတီေဆာင္ပုဒ္မ်ားနဲ႔အညီ ႀကိဳးစားေနထိုင္ၾကရန္၊ ပါတီအက်ိဳးႏွင့္တိုင္းျပည္အက်ိဳးယွဥ္လာပါက တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုပိုမိုအေလးထားၾကရန္”လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။