ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို့ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္မည္႕ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးေခါင္းေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို လမ္းညႊန္မွာၾကား

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႕ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္မည့္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္  အဖြဲ႔ကို ယေန႕နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္(ရန္ကုန္)တြင္ေတြ႕ဆံု၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။အဆုိပါ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးကို ပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း ထြန္းေခါင္းေဆာင္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီးအသီးသီးမွ ပါတီ ဝင္ စုစုေပါင္း ၂၁ ဦးလိုက္ပါမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႕သည္ ယခုလ ၁၈ ရက္မွစတင္၍ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွကူမင္း ၿမိဳ႕၊ ဝူဟန္ၿမိဳ႕၊ ဒါလ်န္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ေပက်င္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေလေၾကာင္း ခရီးျဖင့္သြားေရာက္မည္   ျဖစ္သည္။

အဆုိပါအဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ ၁ဝ ရက္ၾကာ ေလ့လာ ေရးခရီးသြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႕ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ယခုလ ၂၇ ရက္တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေနထက္ေဝ