သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ လပတ္အစည္းေ၀းက်င္းပ

 

သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လပတ္အစည္းေ၀းကို ၁၅.၉.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌဦးေဆာင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ခ႐ိုင္ပါတီ      ေကာ္မတီ ဦးအုန္းေမာင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီ ဦးစိုင္းစိန္လင္းတို႔ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ ဦးစိုင္းစိန္လင္းမွ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ပါ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႔ႏိုင္ေရး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ၿမိိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေအာင္က ေကာ္မတီ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေရးရာကဏၰ အလိုက္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မွဳ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး အေျခအေနမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတင္ျပ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ၊ ႏွစ္စဥ္မပ်က္    က်င္းပၿမဲျဖစ္သည့္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ သံဃဒါန ဆြမ္းေတာ္ႀကီးေလာင္လွဴပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ့ ပေဒသာပင္ႏွင့္ ပြဲေတာ္လာ လုပ္သား ျပည္သူမ်ားအား မိမိတို႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးေ႐ွ႕တြင္ စဓုဒီသာ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား တိုက္ေကြၽး ဧည့္ခံရန္ ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာ ၾကေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားက မိမိ့တိုက်ရာ ကဏၰအလိုက္တက္ႂကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အစည္းအေ၀းကို (၁၁:၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ေစခဲ့ပါသည္။

credit >>> ကိုေအာင္ေအာင္