လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းစည္းေဝးက်င္းပ

 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ခ႐ိုင္/ပါတီဥကၠ႒  မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုိကုိလတ္