တင္းနစ္ကမၻာ႔အဆင့္တြင္ နဒါးလ္ ရမွတ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္နီးပါး ျဖတ္ထားႏိုင္

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ တင္းနစ္ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ကမၻာ့နံပါတ္တစ္ တင္းနစ္သမား ရာေဖးလ္နဒါးလ္က ရမွတ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္နီးပါး အသာရကာ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

နဒါးလ္သည္ လက္ရွိတြင္ ယူအက္စ္အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲ၌ ဗိုလ္စြဲခဲ့မႈေၾကာင့္ ရမွတ္ေပါင္း ၉၄၆၅ မွတ္အထိ ရယူထားၿပီး နံပါတ္ႏွစ္ေနရာမွ ဖက္ဒါရာမွာ ၇၅၀၅ မွတ္သာ ရရွိေနသျဖင့္ ၁၉၆၀ မွတ္အထိအသာရကာ ဦးေဆာင္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။

ယူအက္စ္အိုးပင္း ဒုတိယဆုရွင္ ဖက္ဒါရာမွာ အဆင့္တစ္ဆင့္ျမင့္တက္လာၿပီး ယခင္နံပါတ္ႏွစ္ေနရာမွ အန္ဒီမာေရးမွာမူ အဆင့္တစ္ဆင့္ေလ်ာ့က်ခဲ့ရသည္။ နဒါးလ္ႏွင့္ ဖက္ဒါရာတို႔ ယခုကဲ့သို႔ ကမၻာ့အဆင့္ ထိပ္ဆံုးႏွစ္ေနရာကို ရယူထားႏိုင္မႈမွာ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အလက္ဇႏၵားဇီဗာရက္ဗ္ ႏွင့္ မာရင္စီလစ္တို႔မွာ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္စီျမင့္တက္ကာ နံပါတ္ ေလး၊ ငါးေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ယူအက္စ္ အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲ ဒုတိယဆုရွင္ ကီဗင္အန္ဒါဆန္မွာလည္း အဆင့္ ၁၇ဆင့္ျမင့္တက္ကာ နံပါတ္ ၁၅ ေနရာသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။

-Ref ; sky sports