ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအမတ္ႀကီးကုိ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးေခၚယူေတြ႕ဆုံ

ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ႐ုံး၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာရာဟ္မာန္ကို စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေခၚယူေတြ႕ဆုံ ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဦး ေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ႀကီးတို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဧည့္ခန္းမ၌ ညေန ၃ နာရီခြဲမွ စတင္၍ ၄ နာရီ မိနစ္ ၂၀ အထိ တစ္နာရီခန္႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ေန မႈ အေျခအေနမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္ခံရမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာအကူအညီေပးအပ္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ ဆံေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအရာရွိမ်ားက အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ထံ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေ၀ရန္ ျမန္ မာအစုိးရအား ေျပာၾကားထားသည္။