ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ဦးတီခြန္ျမတ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ႏုတ္ထြက္

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအမာခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က အတည္ျပဳသည္။ ‘‘သူ႕ရဲ႕ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥေၾကာင့္မုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းမွာ သူ႔ကုိထြက္ဖုိ႔ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ခြင့္ျပဳေပးလုိက္တာ။ ထြက္ခြင့္ျပဳ လုိက္တာ’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ဆက္အႏုိင္ရခဲ့သူ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္ ၁၁ ရက္ က ပါတီသုိ႔ ႏုတ္ ထြက္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ‘‘ဦးတီခြန္ျမတ္က ျပႆနာနဲ႔ ထြက္တာမဟုတ္ဘူး။ သူ႔အသက္ အရြယ္နဲ႔ သူ႕က်န္းမာေရး၊ သူ႔မိ သားစုအေနအထားအရသူ႕စိတ္ ဆႏၵနဲ႔ ပါတီ၀င္အျဖစ္ကေန အ နားယူဖုိ႔ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းယူလုိ႔ ခြင့္ျပဳလုိက္တာပါ။ အခုလည္းလက္တြဲေနတဲ့ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးတီခြန္ျမတ္ နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္တြဲၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ နႏၵာလွျမင့္က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ဆက္တိုင္ ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခုိင္မဲဆႏၵနယ္မွ  အႏုိင္ရလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအမ်ားစု လႊမ္းမုိးသည့္ ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တြင္၎သည္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္ မတီဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဒီခ်ဳပ္လႊမ္းမုိးသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံထား ရသူျဖစ္သည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရလက္ထက္ အေရးႀကီးတာ၀န္တစ္ခုအျဖစ္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံ ျမစ္ညာျမစ္၀ွမ္းအတြင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူထားသူလည္း ျဖစ္ သည္။ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မျဖစ္မီက ေရွ႕ေ ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတာ ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၎သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲရာတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ သည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးဦးတီခြန္ျမတ္ သည္ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕စစ္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။