ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးႏွင္႕အဖြဲ့ဝင္မ်ားရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ေရးရာေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား အလုိက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲအားယမန္ေန႔ (စေနေန႔)တြင္ က်င္းပခဲ့ သည္။ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းႏြယ္၊ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ေဒၚခင္ေရႊျမင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္တင့္၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ မ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ေရးရာေကာ္ မတီအလုိက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

Union daily