ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ THAAD ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္ ျဖန္႔က်က္ တပ္ဆင္မႈ အၿပီးသတ္

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ THAAD ဒံုးခြင္းဒံုး စနစ္ကို အျပည့္အဝ တပ္ဆင္ ျဖန္႔က်က္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေကာင္းကင္အျမင့္တြင္ ပ်ံသန္းလာသည့္ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ားႏွင့္ ေလယာဉ္မ်ားကို ေျခရာခံ ေထာက္လွမ္း ပစ္ခ်ႏုိင္သည့္ အဆိုပါ အေမရိကန္ လက္နက္စနစ္ကို ငါးလၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ တပ္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇူလုိင္လက ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ THAAD ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္ ျဖန္႔က်က္မည့္ အစီအစဉ္ကို စတင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာင္ဂ်ဴ၊ ေျမာက္ပိုင္း ဂြမ္ဆန္တို႔တြင္ ဒံုးက်ည္ပစ္စင္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္မူ THAAD စနစ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဒံုးက်ည္ပစ္စင္ ေျခာက္ခုႏွင့္ ေရဒါအထိုင္စခန္း ထားရွိမႈအားလံုး ၿပီးျပည့္စံုသြားၿပီဟု သိရသည္။

THAAD ဒံုးက်ည္ပစ္စင္မ်ား ျဖန္႔က်က္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ရဲမ်ားက လူစုခြဲရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ရသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ရာ အနည္းအက်ဉ္း ရရွိသူမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အခ်ိဳ႕လည္း ေဆး႐ံုတြင္ ကုသမႈ ခံယူခဲ့ရသည္။

THAADတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေရဒါစနစ္မွာ အလြန္အားေကာင္းၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားကိုပါ ေထာက္လွမ္းႏုိင္စြမ္း ရွိေနေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသးသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ကမူ အဆိုပါ ဒံုးခြင္းဒံုး စနစ္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္မ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္သာ အဓိက ရည္ရြယ္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္ ျငင္းဆိုထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက THAAD ဒံုးက်ည္ပစ္စင္မ်ား၏ အၿပီးသတ္အဆင့္ တပ္ဆင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို အေမရိကန္ စစ္ဘက္အႀကံေပးမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေၾကညာသည္။

THAAD ဒံုးက်ည္ပစ္စင္ ႏွစ္ခုကို ဧၿပီလ ကတည္းက တပ္ဆင္ၿပီးစီးထားၿပီး က်န္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ယခုအခါမွ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ဆက္လက္ တပ္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

  Ref: Chosun