ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရးအစည္းအေဝးသို့ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တုိင္းပါတီဥကၠ႒တက္ေရာက္

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မႏၲေလးခ႐ိုင္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးအစည္းအေဝးအား ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက က်င္းပရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ တက္ေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္အား ေပးခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဘိုသင္းႏွင့္ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာစည္းမွဴးမ်ားႏွင့္ ဒုစည္းမွဴးမ်ား၊ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးအစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ဦးေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚလွလွေအးတို႔မွ သဘာပတိမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးကို အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာ ခ်မ္းေအး သာစံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္တစ္ေနရာ အား ေရြးခ်ယ္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ဦးေအာင္ေဆြဝင္းအားေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ေနရာအား လက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးအား တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး အစည္းအေဝးကို           ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးအစည္းအေဝး က်င္းပၿပီးေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ       ေကာ္မတီအား အမွာစကားေျပာၾကား၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆုံ ႏႈတ္ဆက္၍ ေရြးခ်ယ္ပြဲမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

သုတ