ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပြန္းပဲ႔မႈမျဖစ္ေစရန္ တပ္မေတာ္မွ အျပည့္အဝထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ သြားမည္

ရခိုင္ေဒသအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပြန္းပဲ့ထိခိုက္မႈလံုး၀မျဖစ္ေစရန္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“၁၉၄၂ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အလယ္သံေက်ာ္ျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဘဂၤါလီမ်ားက ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအား တုိက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ေမာင္းထုတ္ၿပီး ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားပိုင္ဆုိင္သည့္ နယ္ေျမမ်ား ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ိဳး ထပ္မံအျဖစ္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပြန္းပဲ့ထိခိုက္မႈလံုး၀မျဖစ္ေစရန္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ အလယ္သံေက်ာ္အေရး အခင္းတြင္ ေဒသခံရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး မူလရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားေန ထုိင္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားစြာတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားက ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ အဆိုပါအၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာေရး ခုတံုးလုပ္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား လံုးဝလက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာခဲ႔ သည္။

“ယခုျဖစ္စဥ္မွာလည္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒကိုမ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ဥပေဒအရ စိစစ္မႈမ်ားကို လက္မခံဘဲရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစြာျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လာျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးကုိ ခုတုံးလုပ္ၿပီး လႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား လုံး၀လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဥပေဒကုိ လုိက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလီျပႆနာသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အစိုးရအဆက္ဆက္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း မၿပီးျပတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအစိုးရအေနျဖင့္လည္း သတိထားၿပီး ေျဖရွင္းေနေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဘဂၤလီဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ႔သည္။ “ဘဂၤါလီအသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီဘ၀ က်ေရာက္စဥ္က ဘဂၤလားနယ္မွ လာေရာက္ေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္၍ အစဥ္အဆက္ ဘဂၤါလီဟုသာ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၌လည္း ဘဂၤလားနယ္မွေနထုိင္သူမ်ားကို ဘဂါၤလီဟုပင္ေခၚ ဆိုသည္ကို သိရွိရေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ဘဂၤါလီမ်ားမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု မိမိကိုယ္မိမိသတ္မွတ္သံုးစြဲလာျခင္းမွာ အမ်ိဳးသား ေရးကိစၥျဖစ္၍ “မိမိႏုိင္ငံတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမရွိ”ဟု အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ” ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ” ယခုျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အားျဖင့္ မည္သို႔မွ် ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း မရွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ ပါ၀င္ကာကြယ္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အစုိးရမွလည္း တရား၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ထိန္းသိမ္းမႈမလုပ္ႏုိင္ပါက ယခုထက္ပုိမုိ ဆုိးရြားသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ိဳး၊ နယ္ေျမဆုံး႐ႈံးမႈ မ်ိဳးထပ္မံ အျဖစ္မခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္မ်ားကုိ အစြမ္းကုန္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ” ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ လွဴဒါန္းပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မိသားစုမွ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀ လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။ အဆိုပါ အလွဴေငြ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ စုစုေပါင္းလွဴဒါန္းေငြမွာေငြက်ပ္ ၁၉၄၂၅၄၀၀၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။

ၿပီးခဲ႔သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီမွစတင္ၿပီး တပ္ဌာနခ်ဳပ္ တစ္ခုအပါအ၀င္ လံုၿခံဳေရးစခန္း ၃၀ ခုအား ေနရာျဖန္႔ခြဲ၍ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း အင္အားသံုးတိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လံုၿခံံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အင္အားသံုးတုိက္ခိုက္မႈ၊ တံတားမ်ားအပါအ၀င္ မိုင္းေထာင္ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ား၊ မီး႐ိႈ႕ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား ၂ ဦး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္း ၁ ဦး၊ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ၁ ဦး၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူ ၁၄ ဦး အသက္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုး ေနသူတုိင္းရင္းသား ၂ ဦးရွိခဲ႔သည္။

ထုိသုိ႔သတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွာလည္း ဓါး၊ လွံမ်ားျဖင့္ ရက္ရက္စက္စက္ ထုိးခုတ္သတ္ျဖတ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ တံတား ၈ စင္း မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခံရၿပီး ေက်းရြာမ်ားရွိ အိမ္ေျခ ၂၇၀၇ လံုး မီးေလာင္ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ေဖာ္ျပထား သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ရဲစခန္းမ်ားတိုက္ခိုင္ခံရၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။