ျပည္သူရွိရာ ရပ္​ေက်းဆီမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ဗလာစာအုပ္ မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း

 

(4.9.2017) ရက္ေန႔ စဥ့္ကုိင္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္းနိဳင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ၊ ရပ့္ေက်းစည္းမွဴးမ်ားျဖင့္ ၾကက္စိမ့္ ဆင္ျဖဴကုန္းေက်းရြာရွိ မူႀကိဳ ၊ မူလတန္း ၊အလယ္တန္း ၊အထက္ တန္း ေက်ာင္းသား/သူ (၁၅၉) ဦးအား ဗလာစာအုပ္၊ ခဲတံ၊ ခဲဖ်က္မ်ားကုိ အိမ္အေရာက္ ေပးအပ့္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

CREDIT