ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာေမးခြန္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္း

 

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ က်င္းပလွ်က္႐ွိရာ ယေန႕ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ဒုတိယေျမာက္ေန႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ က်ိုက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေအာင္မြန္မွ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းအားေမးျမန္း        ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ “က်ိဳက္မေရာ ခုႏွစ္ေထြလမ္းသည္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ဘက္႐ွိ ပထမေကြ႕မွာ ေကြ႕က်ဥ္းၿပီး မတ္သျဖင့္ ကားႀကီးမ်ားေကြ႕ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚျခင္း၊  ဒုတိယေကြ႕မွာ (S) ေကြ႕သ႑ာန္ျဖင့္ ေကြ႕ ( ၂ ) ခုနီးကပ္ လွ်က္႐ွိသျဖင့္ ၎နီးစပ္ေသာေကြ႕ ( ၂ )ခုအား တစ္ခုတည္းျပဳလုပ္ပါက ေကြ႕( ၁ )ခုေလွ်ာ့သြားသျဖင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္မ႐ွိေတာ့ပဲ ျပည္သူမ်ားလြယ္လင့္တကူ သြားလာႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္း ႐ွိ/မ႐ွိ ” ေမးျမန္းရာ
မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္မွ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္သို႕ေဖာက္လုပ္ထားေသာ က်ိဳက္မေရာခုႏွစ္ေထြလမ္းမွာ     လမ္းဦးစီး ျပည္နယ္မွ စီမံခန္႕ခြဲေသာ ကလိုင္းကႏိုင္ – ေက်ာက္တစ္လံုးလမ္း ျဖစ္ပပါေၾကာင္း၊ လမ္းအ႐ွည္ ( ၅ ) မိုင္႐ွိၿပီး ( ၁၈ ) ေပအက်ယ္ ကတၱရာလမ္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္ပါ လမ္းေကြ႕မ်ားသည္ မိုင္တိုင္ ၂/၄ ႏွင့္ ၂/၆ ၾကား႐ွိ ေတာင္ေပၚလမ္းပိုင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း အဆိုပါလမ္းပိုင္းအား အေသးစိတ္ကြင္းဆင္းတိုင္းတာေဆာင္႐ြက္၍ ျပန္လည္တင္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖစ္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။