ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

 

ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁ ရက္ႏွင့္ ၂ ရက္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ ပါတီဗဟိုအတိုင္ပင္ခံဦးဟုန္းငိုင္း၊ ျပည္ နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမႈထန္၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး (ဗဟိုေကာ္မတီဝင္) ဦးက်ဳံးဘိခ့္အပါအဝင္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ခ႐ိုင္သံုးခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ကိုးခုမွ ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ားအပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၇ ဦး တက္   ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအစည္းအေဝး၌ပါတီဗဟို အတိုင္ပင္ခံက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီစည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကိုေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

ပါတီဗဟုိအတိုင္ပင္ခံ ဦးဟုန္းငိုင္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ရာတြင္ပါတီတြင္း စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္အမာခံေကဒါ၊ ပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ ပါတီကို      ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ သင္ခန္းစာရခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ပါတီဝင္အေရအတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ခိုင္ခိုင္ မာမာရပ္တည္သည့္ပါတီဝင္ဦးေရမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမႈထန္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးက်ဳံးဘိခ့္တို႔က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား  အသီးသီးေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ခ႐ိုင္သံုးခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ကိုးခုမွ မိမိတို႔ ၏ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ပါတီစည္း ႐ံုးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အသီးသီး ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ပထမေန႔ အစည္းအေဝးကို ညေန ၄နာရီခြဲ တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ယခုလ ၂ ရက္ နံနက္ ၉နာရီတြင္ ျပည္နယ္တြင္းပါတီလုပ္ငန္း စိစစ္ေရးအစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ လုပ္ငန္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးတို႔၏ ပါတီစည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္ မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မင္းတပ္ခ႐ိုင္ကန္ ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ဇန္နဝါရီလအတြင္းကလည္းေကာင္း၊ တြန္းဇန္ၿမိဳ႕နယ္၊ တီးတိန္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဖလမ္းခ႐ိုင္၊ ဟားခါးခ႐ိုင္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ၾသဂုတ္လအတြင္းက     သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ပါတီလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာ ရွိေတြ႕ရွိခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပါတီဝင္စိစစ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈ၊ လက္ရွိအမာခံေကဒါရရွိမႈ၊ စည္း႐ံုးေရးစရိတ္ရရွိေငြႏွင့္ဘ႑ာ ေငြရရွိသံုးစြဲမႈရွင္းတမ္းမ်ား၊ ဦးစီး ႐ံုးအဖြဲ႕႐ံုး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပါတီဝင္ေၾကး၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ား ေပးသြင္းမႈအေျခအေနမ်ားကိုပါတီ ဗဟို အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးတို႔က ဦးေဆာင္စိစစ္ေပး ၿပီး ပါတီလုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္း အေဝးကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily