ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ ေရႊျပည္ေတာ္ဆံုမွတ္အဖြဲ႕ ကူညီေထာက္ပံ့ ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြး

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ ညေန (၁၇း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္ပါတီ႐ုံးအစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာစန္းေရႊႏွင့္ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္        တုိင္းရင္း သားေရးရာေကာ္မတီ၀င္ ဦးေထြးလွ၊ ေရႊျပည္ေတာ္သုိ႔ဆုံမွတ္ ပရဟိတအဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ အၾကမ္းဖက္ခံရ၍ တိမ္ေရွာင္လာၾကေသာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအား     ကူညီပ့ံပုိးေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္မွ စတင္၍ အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဇနီးေဒၚခင္ခင္၀င္းတုိ႔အားအမႈထား၍ ေရႊျပည္ေတာ္ သု႔ိဆုံမွတ္ ပရဟိတအဖြဲ႕ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ကူညီမႈျဖင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာၾကေသာ ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး ျခင္ေထာင္မ်ားႏွင့္ ေစာင္မ်ားအား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။

ေရႊျပည္ေတာ္သုိ႔ဆုံမွတ္ ပရဟိတအဖြဲ႔မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ အဓိ႒ါန္ေက်ာင္းတုိက္၌ ခုိလႈံလွ်က္ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စု (၁၀၄) စုအတြက္ ျခင္ေထာင္ (၁၁၃)ခု အား လည္းေကာင္း၊ ဓမၼာရာမ       ေက်ာင္းတုိ္က္၌ ခုိ္လႈံလွ်က္ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စု (၇၇) စုအတြက္ ေစာင္(၁၁၅)ထည္အားလည္းေကာင္း၊ ျပည္ႀကီမ႑ိဳင္ေက်ာင္းတုိက္၌ ခုိလႈံလွ်က္ရွိ ေသာ အိမ္ေထာင္စု (၃၅)စုအတြက္      ေစာင္ (၆၃)ထည္အားလည္းေကာင္း၊ ဓမၼပါလေက်ာင္းတုိက္၌ ခုိလႈံလွ်က္ရွိ ေသာ အိမ္ေထာင္စု (၅၈) စုအတြက္ ေစာင္ (၁၀၆)ထည္အားလည္းေကာင္း၊ ခုိလႈံလ်က္ရွိေသာစခန္းတြင္            အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ဒါဏ္ရာရရွိေနေသာအမ်ိဳးသမီး (၁)ဦးႏွင့္ က်န္းမားေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ ကေလးငယ္ (၃)ဦးအား ေဆးကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား မုန္႔မ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရန္အတြက္ အလွဴေငြ မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ (၂.၉.၂၀၁၇) ေန႔ လာေရာက္ၾကသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေရႊနဒီသေဘာၤဆိပ္သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး မုန္႔မ်ား၊ ေရသန္႔ဗူးမ်ား ေပးလွဴးခဲ့ ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ၃.၉.၂၀၁၇ေန႔တြင္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ လူငယ္ ေရးရာတာ၀န္ခံ ဦးစန္းေငြ ဦးေဆာင္၍  ေရႊျပည္ေတာ္သုိ႔ဆုံမွတ္ ပရဟိတအဖြဲ႕ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ ပံ့ပုိးလွဴဒါန္းရန္ ထြက္ခြါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။