ေမာင္ေတာေဒသအၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ ႏွစ္ရာေက်ာ္ ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၂၀၀ ေက်ာ္က ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ တြင္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္သည္။  အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္အေပၚ အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ရန္၊ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုလည္း ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ဒီျပႆနာကို လူမႈကြန္ရက္ေတြမွာ အထင္အျမင္လြဲေစႏုိင္တဲ့ အမုန္းတရားကို လႈံ႔ေဆာ္တဲ့ဟာမ်ိဳးေတြလည္း ေတြ႕ေနရတယ္။ ဒါေတြက ျပႆနာကို ပိုၿပီးေတာ့ ႀကီးထြား႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္ တယ္လို႔ ျမင္တယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္မဟာမိတ္ အဖြဲ႕(MATA)ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးသန္႔ဇင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳသည့္ ျပည္တြင္းအေျခ စိုက္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း စုစုေပါင္း ၂၂၂ ဖြဲ႕က ပူးေပါင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရွိႏုိင္ရန္၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ သတင္းသမားမ်ား လံုၿခံဳေရးအတြက္ တာဝန္ယူစီစဥ္ေပးရန္ လည္း ေတာင္းဆိုထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ သတင္းမွားမ်ားျဖန္႔ခ်ိျခင္းႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားအား မဟုတ္မမွန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ အႏၲရာယ္ ျပဳခံရႏုိင္သည့္အေျခအေနကို သတိထားရန္လိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမင့္ေက်ာ္က အႀကံျပဳထားသည္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ယခင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားထားသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးကို အေျချပဳသည့္ ပဋိပကၡအသြင္ကို  ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

ထုိသို႔ သတင္းအမွားျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ေပၚရွိ သတင္းမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝရာတြင္ သတိျပဳရန္လိုေၾကာင္း ဦးသန္႔ဇင္က ဆိုသည္။ ‘‘တရားဝင္ ထုတ္ျပန္တဲ့ အစိုးရဌာနေတြ၊ ခိုင္လံုတဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြဆီက သတင္းအခ်က္အလက္ကို ပိုၿပီးေတာ့ ရယူသင့္တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

7day daily