တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္း

 

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္ ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂နာရီခြဲက ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ ၿဖိဳးပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ တုိင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္ ခ႐ုိင္နယ္ေျမတာဝန္ခံ ေဒၚသဂႌေအာင္၊ဦးသန္းထြန္း၊ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး၊ဦးေက်ာ္စန္း၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္သန္းႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္းမင္းထြန္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ရပ္ကြက္ေက်းရြာပေခါင္းေဆာင္၊         ဒုေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအင္အား ၁၄၈ ဦးတက္ေရာက္သည္။

ေရွးဦးစြာ တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီဝင္ သဘာပတိဦးသန္းထြန္းက အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မတီဝင္ တုိင္းေဒသႀကီး ခ႐ုိင္ပါတီနယ္ေျမ တာဝန္ခံေဒၚသဂႌေအာင္က ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကား သည္။ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕ နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားအစုအဖြဲ႕၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာေကာ္မတီဝင္မ်ား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ားအစုအဖြဲ႕မွ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ အသစ္အမည္စာရင္းမ်ားကို အဆုိ ျပဳတင္သြင္း၍ ၿမိဳ႕နယ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြး ခ်ယ္ေရးေကာ္မတီမွ ဖြဲ႕စည္းေရးဆုိင္ရာလုပ္ထံုုးလုပ္နည္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ လစ္လပ္ လ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္ႏွင့္အရန္ေကာ္မတီဝင္စာရင္းႏွင့္ အေရြးခ်ယ္ခံ ေဒၚျမ သဇင္အား ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္၍ အေရြးခ်ယ္ခံေဒၚျမသဇင္က သဘာ ပတိေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာခံယူၿပီး သဘာပတိက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

သီဟထြန္း(နဝရတ္ေျမ)