စာေရးကိရိယာႏွင္႕အာဟာရလွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ဦးေသာင္းေအး၊ ဦးသိန္းေအာင္၊ ဦးၾကည္ဝင္းႏွင့္ တိုက္နယ္တာဝန္ခံ ဦးသက္လြင္မိုးတို႔သည္ ၾသဂုတ္ ၃ဝရက္နံနက္က သဲကုန္းတူးေျမာင္းေက်းရြာအုပ္စုတူးေျမာင္း ေက်းရြာအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၉၈ဦးအတြက္ ဗလာစာအုပ္ဒါဇင္ ၂ဝ ႏွင့္ ေဘာ္လ္ပင္၊ ခဲတံမ်ား၊ အာဟာရမုန္႔မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဥမၼာဝင္း(သုံးခြ)