ကုလသမဂၢ အရာရွိ တစ္ဦး က အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ သမၼတ ၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ဆိုးရြားသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ဟု ေျပာၾကား

ဂ်ီနီဗာ ၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကုလသမဂၢ လူအခြင့္အေရးေကာင္စီ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ Zeid Hussein က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံမီဒီယာမ်ားအေပၚ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္သည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ မေကာင္းမြန္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕၌ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Hussein က ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အေနျဖင့္ NewsYork Times ၊ The Washington Post ႏွင့္ CNN စေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ အဓိက သတင္းမီဒီယာမ်ားအား  ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ေဝဖန္တိုက္ခုိက္ေနၿပီး ၄င္းတို႕အား လူလိမ္ ၊ မ႐ိုးသားေသာသူႏွင့္ လူဆိုး စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုေနျခင္းသည္ လြန္စြာ အံအားသင့္ေစသည့္ အျပဳအမူ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄င္းက သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းမ်ားကို မေကာင္းျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ အနာဂတ္တြင္ မွန္းဆ၍ မရႏုိင္သည္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပြားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အစြန္းေရာက္သမားမ်ားမွ မီဒီယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို တိုက္ခိုက္လာႏုိင္ေစၿပီး အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း တိုက္႐ိုက္ ထိခိုက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထူးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ စတင္ခ်ိန္မွစ၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အဓိက မီဒီယာမ်ား၏ အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၄င္းအေနျဖင့္ မီဒီယာမ်ားအား သတင္းအတုမ်ားေရးသား ေဖာ္ျပေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာၾကားခဲ့ကာ မီဒီယာမ်ားမွလည္း ၄င္း၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ မမွန္ကန္ေၾကာင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ တုန္႕ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။

(Xinhua)