အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကုိ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆို မလိုအပ္ဟု လႊတ္ေတာ္ဆုံးျဖတ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္အား ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်ေၾကင္း အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းျခင္းကို ၾသဂုတ္၂၉ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တြင္ ပယ္ခ်ခံရေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းသူ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခို္င္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌး၀င္းက ေျပာသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ အေရးႀကီးအဆို  တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၂၉ ရက္တြင္ အဆုိကို လက္မခံေၾကာင္း ၎ထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟု ဦးလွေဌး၀င္းက ေျပာသည္။ ‘‘အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕အစည္းလုိ႔ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္တို႔ တင္ျပတဲ့ ႐ႈတ္ခ်တယ္ဆိုတဲ့အဆုိက မလိုဘူးေပါ့’’ဟု လႊတ္ေတာ္႐ုံးက လက္မခံရသည့္အေၾကာင္း ရင္းကို ၎ကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းအေရးႀကီးအဆုိကို လႊတ္ေတာ္ကပယ္ခ်ရျခင္းအား လက္မခံႏုိင္၍ ၎တို႔ သေဘာထားအမွန္ကို ေျပာျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိလာသည္ဟု ယူဆသည့္အတြက္ တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားယိုင္နဲ႔ေအာင္ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈမရွိေအာင္ႏွင့္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ပ်က္ျပား ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေသာတရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသည့္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အသက္စေတး ခံရေသာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုျပည္သူမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားဘက္မွ လူသားခ်င္း အထူးစာနာေထာက္ထားေသာ အျမင္ျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း အဆုိကို တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘မုန္းတီးမႈ ဆန္႔က်င္လိုမႈ စိတ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ လုပ္တာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ သစၥာဆိုေျပာရဲပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္ရဲ႕မ်ဳိး႐ုိးစဥ္ဆက္၊ ကိုယ္ရဲ႕သာ ေျမးစဥ္ဆက္ေတြထိေအာင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ သာသာယာယာ ေနထုိင္ႏုိင္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးႏုိင္ဖို႔ တာ၀န္ရွိ တယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအလုပ္ကို ဆက္လုပ္ သြားမွာပါ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ပါတီအတြက္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိဆႏၵသေဘာျဖင့္ အဆုိတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ကာ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏွင့္ လႊေတာ္ျပင္ပတြင္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဦးလွေဌး၀င္းကေျပာသည္။ ‘‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေတြ အကုန္လုံးၿပိဳပ်က္ေနတဲ့ကာလမွာ ဒီဥပေဒျပဳေရးလႊတ္ေတာ္က ၀င္ထိန္းညႇိၿပီး တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္သင့္တာေပါ့ဗ်။ အဲဒီလို မလုပ္လုိက္ရဘူးဆုိေတာ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔အသံလႊတ္ေတာ္အသံ ဆိုတာ မပီသေတာ့ဘူးေပါ့ဗ်’’ဟု အဆုိကုိ ေထာက္ခံရန္ စီစဥ္ထားသူ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက ေျပာသည္။

အေရးႀကီးအဆို    ပယ္ခ်ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ဦးတင္၀င္းေအာင္ထံသိ႔ု ေမးျမန္းရာအဆိုမ်ား လက္ခံျခင္းကို ဥကၠ႒က ဆုံးျဖတ္ၿပီး ၎အေနျဖင့္ ေျဖၾကားခြင့္မရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ခုိင္းၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦး ေသာင္းေအးက အဆုိကို တင္သြင္းခဲ့ရာ၌ ပယ္ခ်ခံရသည္။