မႏၱေလးခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရးအစည္းအေဝးသို့ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္တက္ေရာက္အားေပးခ်ီးျမႇင္႕

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မႏၲေလးခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး အစည္းအေဝးအား တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီကက်င္းပခဲ့ရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ တက္ေရာက္ အားေပးခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ႏွင့္အတူ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊မႏၲေလးခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးဘို    သင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ား၊ၾကားျဖတ္ေရြး ခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးသန္းထြန္း၊ ဦးတင့္လြင္ဦးႏွင့္ ေဒၚလွလွေအးတို႔ကသဘာပတိမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးကို အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ တစ္ေနရာ အား ေရြးခ်ယ္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ဦးေသာင္းၫြန္႔အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္လစ္လပ္ခဲ့သည့္ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးေနရာကို လက္ရွိခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ကိုးဦးက လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေဒၚဝါဝါလႈိင္အားတင္ေျမႇာက္ခဲ့ကာ ၾကာ ျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးအစည္းအေဝးကို ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္     ပါတီေကာ္မတီအား အမွာစကားေျပာၾကား၍ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္၍ ေရြးခ်ယ္ပြဲမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

သုတ