သာေကတျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးဘဝျမႇင္႔တင္ေရးညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၂၇ရက္ မြန္းလြဲ ၂နာရီက          ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးတြင္က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးညႊန္႕ေဖက အမ်ဳိး သမီးဘဝျမႇင့္ တင္ေရးအသိပညာမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ(၂ဝ)၏သေဘာထားေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ေဟာ ေျပာခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ဳိးသမီးထုမွ သိရွိလုိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

TKA(သာေကတ)