ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း အၾကမ္းဖက္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္း

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ ရခိုင္မိသားစုလူမႈ          ကူညီေရးအဖြဲ႕သို႔ အလွဴေငြ
( 100000/- ) က်ပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

source: U Myo Aung