နယ္ေျမတာဝန္ခံႏွင္႕ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားေတြ႔ဆံု

 

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္ စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီမွ ၃နာရီ ၁၅မိနစ္ အထိ နယ္ေျမတာဝန္ခံႏွင့္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ က်င္းပသည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ကယားျပည္နယ္ (နယ္ေျမတာဝန္ခံ)ဦးဝင္းျမင့္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ဆက္လက္ၿပီး ကယားျပည္ နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းက လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ထို႕ေနာက္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ပါတီအတြင္းရွိ လိြဳင္ေကာ္ ခ႐ိုင္၊ ေဘာလခဲခ႐ိုင္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္၊        ေဘာလခဲၿမိဳ႕ နယ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မယ္စဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကမိမိပါတီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အသီးသီးေဆြးေႏြး တင္ျပ     ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္အသီး သီးတင္ျပခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ ေအာင္သိန္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။ထို႔ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ကယားျပည္နယ္ (နယ္ေျမတာဝန္ခံ) ဦးဝင္းျမင့္က လိုအပ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံျဖည့္ စြက ေဆြးေႏြးကာ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

၄င္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ျပည္ေထာင္ စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ကယားျပည္ နယ္(နယ္ေျမတာဝန္ခံ) ဦးဝင္းျမင့္၊ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ ဦးလူရယ္ဖိုးလူ၊ ေဘာလခဲ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအး ေမာင္၊ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာဦးစိုးရယ္ ႏွင့္ ဦးေအးေရႊ၊ ဗမာတိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး ဦးလွမ်ဳိးေဆြ၊ျပည္နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးရယ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လိြဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္၊ ေဘာလခဲခ႐ိုင္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၇၅ဦး တက္ေရာက္၍ မြန္းလြဲ ၃နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးေၾကာင္း သိရသည္။

မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)