ထုိင္ဝမ္ လမ္းမေပၚမွာ ေမာင္းသူမဲ့ဘတ္စ္ကား စတင္စမ္းသပ္

ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံဟာ ေက်ာင္းပရဝုတ္မ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားကဲ့သုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔ရတဲ့ ေနရာမ်ားရွိ လမ္းမမ်ားေပၚမွာ ေမာင္းသူမဲ့ဘတ္စ္ကားမ်ားကုိ စတင္စမ္းသပ္ ေမာင္းႏွင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

တနလၤာေန႔က ထုိင္ဝမ္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ လမ္းမတစ္ခုကုိ ပိတ္လုိက္ၿပီး ေမာင္းသူမဲ့ ဘတ္စ္ကားရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္က လမ္းရဲ႕ ေျမပုံကုိ ေရးဆြဲရန္၊ လမ္းအေနအထား ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္းမႈ ရရွိရန္ ႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ ထိခုိက္မႈေတြ တုံ႔ျပန္သင္ယူရန္ မနက္ ၁ မွ ၄ နာရီအထိ၊ ၅ ရက္ၾကာ စမ္းသပ္မႈကုိ ျပလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္းသူမဲ့  EZ10 အေသးစားဘတ္စ္ကားဟာ ခရီးသည္ ၁၂ ဦး (၆ ဦးထုိင္၊ ၆ ဦးမတ္တပ္ရပ္စီး) တင္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး ဘက္ထရီအားနဲ႔ ေျပးဆြဲႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႀကိမ္ အားသြင္းျခင္း ျဖင့္ ၎ဟာ ၁၄ နာရီအထက္ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး ၁ နာရီလွ်င္ အျမင့္ဆုံး ၄၀ ကီလုိမီတာ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ပါတယ္။

အဆုိပါဘတ္စ္ကားကုိ ျပင္သစ္ Easymile ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ၿပီး အေမရိကန္လုပ္ အလင္းအာရုံခံ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ထုိင္ဝမ္လုပ္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကုိ အသုံးျပဳထားပါတယ္။

EZ10 ေမာင္းသူမဲ့ဘတ္စ္ကားဟာ ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ ဆုိင္ကယ္မ်ားႏွင့္ လမ္းသြားလမ္းမ်ား ပိတ္ဆုိ႔ျပည့္ညပ္ေန တဲ့ ပုံမွန္အသုံးျပဳ လမ္းမမ်ားမွာ အသုံးျပဳလုိ႔ မရေသးေပမယ့္ ထုတ္လုပ္ သူမ်ားကေတာ့ အမ်ားသုံး ေမာင္းသူမဲ့ ဘတ္စ္ကားမ်ား တစ္ေန႔မွာ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

Ref; & Photos: EFE, EPA