ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရပ္/ေက်း ပါတီဝင္မ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲ က်င္းပ

 

၂၇. ၈.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၂ း ၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္း ၊ တုိင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ၊ မအူပင္ခ႐ုိင္တာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္း ၊ ခ႐ုိင္ပါတီ ဥကၠဌႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားသည္ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ဆားမေလာက္ေက်းရြာ ပါတီဝင္မ်ား ရပ္မိ/ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေခ်ာင္းႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး