ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္​ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ဘဝိုင္းေက်းရြာအုပ္စု စာျဖဴ စုေက်းရြာ ေဒသခံပါတီဝင္ဦးတင္ညြန္႔ ေနအိမ္တြင္ မိဘျပည္သူမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံု

 

​ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္​ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းထြ​န္း ဦးသက္လင္း နွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေဒသခံပါတီဝင္ စုစုေပါင္းအင္အား (၁၅၀) ဦးတက္ေရာက္ၾကပါသည္။