ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေရးညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေပ်ာ္ ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရး ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကုိ ယေန႕ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး၌  က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသုိ႔ ရမည္းသင္းခ႐ုိင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးထြန္းထြန္းဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္ျမင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴး မ်ားႏွင့္အမႈေဆာင္မ်ား အင္အား ၅၉ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ကအဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒က ေရြးခ်ယ္ပြဲဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ေလးေနရာလစ္လပ္သည့္  အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ရွစ္ဦး၊ၿမိဳ႕နယ္ပါတီကရွစ္ဦး၊ ရပ္/ ေက်းစည္းမွဴးႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား ကရွစ္ဦးေရြးခ်ယ္လ်ာထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ရပ္/ေက်း စည္းမွဴးမ်ားက ရွစ္ဦးေရြးခ်ယ္ အဆုိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ရပ္/ေက်း အမႈေဆာင္မ်ားက ရွစ္ဦးကုိအဆုိျပဳ ၿပီးခ႐ုိင္ပါတီ ဥကၠ႒ကနိဂံုးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာၾကားကာအစည္းအေဝး ကုိ႐ုပ္သိမ္း လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဦးမ်ဳိး(ေပ်ာ္ဘြယ္)