ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးအခမ္းအနားက်င္းပ

 

25-8-2017 ရက္ေန႔ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တုိင္းရုံးတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးအခမ္းအနားအား က်င္းပခဲ့ရာဗဟို    အတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္း၊တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌႏွင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊အရံပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ခရုိင္၊ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ား ႏွင့္ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားကာ လစ္လပ္ေနရာမ်ားအတြက္ ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္      ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။