ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွင္းလင္းမွာၾကား

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ မြန္ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီက ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ   ၌ေမာ္လၿမိဳင္ ခ႐ိုင္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ စည္း႐ံုးေရးမွဴး မ်ားအားေတြ႕ဆံုကာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ ေဆာင္ရမည့္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္     စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒က မိမိၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အေျခအေန၊ ပါတီဝင္စည္း႐ံုးထား ရိွမႈမ်ား၊ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈမ်ား ရွင္းလင္တင္ျပျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေရးရာ       တာဝန္ခံမ်ားက ေရးရာေကာ္မတီမ်ားအလိုက္ လႈပ္ ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား တင္ျပ ျခင္း၊ နယ္ေျမတာဝန္ခံမ်ားက နယ္ ေျမအလိုက္စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အား တင္ျပျခင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးစိုးထြန္းက ျဖည့္စြက္ရွင္း လင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာ္ဦးက ေဆြးေႏြးတင္ျပ ခ်က္မ်ားအေပၚသံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီသည္ ျပည္သူ႔ပါတီျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္ အတူတစ္သားတည္းျဖစ္ေစေရး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ မွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီမွခ်မွတ္ ထားေသာမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ သူလူထုအတြင္း  ျပည္သူ႔လူထုလို အပ္ခ်က္မ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ ၾကဖို႔ လို အပ္ေၾကာင္းမွာၾကားၿပီး ပါတီဝင္ အင္အားစိစစ္ေရး၊ ျပည္နယ္ပါတီ အေနျဖင့္ပါတီ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားအား ျပန္လည္ လမ္းညႊန္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို မွာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာ္ဦး၊ ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးထြန္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႕နယ္        ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ မ်ားမွ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား စုစု ေပါင္း ၆၅ ဦး တက္ေရာက္ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေမာင္း(ရာမညေျမ)