ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

 

ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးပြဲအား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးတြင္ (၂၂.၈.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္​ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္         ေဒၚလင္းလင္းသန္႔မွ တက္ေရာက္ၿပီး လစ္လပ္ EC အစားထိုးျခင္း၊ လစ္လပ္အရန္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီအား အစားထိုးအတည္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

USDP Nyaunglaypin