ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရး(NFPE) ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဖြင့္ပြဲတြင္ ေက်ာက္တန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ စာေရးကိရိယာမ်ားတက္ေရာက္လွဴဒါန္း

 

ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ေက်ာက္တန္း ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရး (NFPE) ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ဖြင့္ပြဲႏွင့္ထူးခြၽန္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီက အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ၿမိဳ႕မ) ေရႊသံလြင္ခန္းမတြင္ က်င္းပရာ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရး (NFPE) သည္ ေက်ာက္တန္း ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ မူလတန္းစခန္း ခုနစ္ခု     ရွိၿပီး ဆရာမ ၁၅ ဦးျဖင့္ သင္ၾကားေပးကာ မူလတန္းအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁၅၃ ဦး အား စာေရးကိရိယာ၊ထီးမ်ားအား ေက်ာက္တန္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္တာက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ေဇာ္ဦး(ေက်ာက္တန္း)